BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS INSTITUCIJOMIS

Siekdama užtikrinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, išvengti įmonių patikrinimų dubliavimosi, FNTT pasirašė susitarimus su visomis priežiūros institucijomis, atsakingomis už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą Lietuvoje:

2013-05-02 Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 154  sudaryta aukšto rango pareigūnų tarpžinybinė darbo grupė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos veiklai koordinuoti. Darbo grupės sudėtis

 

BENDRADARBIAVIMAS SU TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

Tobulinant šalies pinigų plovimo prevencijos sistemą ir siekiant, kad ji atitiktų tarptautinius standartus, daug dėmesio skiriama bendradarbiavimui su užsienio valstybių ir tarptautinėmis institucijomis.

Atnaujinimo data: 2023-11-24