Misija ir vertybės

Mūsų misija – apsaugoti valstybės finansų sistemą, atskleidžiant nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus.

FNTT savo misiją įgyvendina vykdydama kriminalinės žvalgybos priemones, atskleisdama nusikalstamas veikas ir atlikdama jų ikiteisminį tyrimą bei prevenciją, vykdydama pinigų plovimo prevencijos priemones, taip pat priemones, užtikrinančias Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimo ir panaudojimo teisėtumą, atlikdama objektų ūkinės finansinės veiklos tyrimą ir pateikdama specialisto išvadas bei vykdydama priemones, leidžiančias išieškoti nuslėptus mokesčius, ir siekia, kad jos veikla turėtų kuo didesnę įtaką realioms įplaukoms į valstybės biudžetą.

Šiuo metu daugiausia dėmesio FNTT skiria nusikalstamų veikų, susijusių su pinigų plovimu, PVM grobstymu, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų neteisėtu gavimu ir panaudojimu, atskleidimui, tyrimui ir prevencijai. Šios nusikalstamos veikos daro itin didelę žalą valstybės biudžetui ir formuoja neigiamą šalies įvaizdį.

 

FNTT VERTYBĖS

Atsakomybė. Tvirtai tikime, kad mūsų darbas turi nešti naudą žmonėms bei saugoti valstybės finansų sistemą. Savo darbą atliekame atsakingai ir kruopščiai, prisiimame atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus.

Profesionalumas. Kiekvienas iš mūsų išmano savo darbą. Mes nuolat tobulėjame, giliname savo žinias ir keliame kvalifikaciją, prisitaikome prie nuolat kintančios aplinkos, nebijodami klaidų siekiame tik geriausių veiklos rezultatų.

Vienybė. Dirbdami kartu bei padėdami vienas kitam siekiame bendro tikslo ir aukščiausių rezultatų, dalijamės žiniomis, pasitikime vieni kitais ir esame komanda visose situacijose.

Atnaujinimo data: 2023-10-04