Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Užtikrina tarptautinių sankcijų, susijusių su mokėjimų ir kitos finansinės veiklos apribojimais, įgyvendinimą:

- Priima tarptautines sankcijas nustatančiuose teisės aktuose nustatytus sprendimus dėl individualių finansinių sankcijų (apribojimų disponuoti lėšomis ir ekonominiais ištekliais) išimčių taikymo arba leidimų netaikyti apribojimų ir įpareigojimų suteikimo;

- Juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, kurias Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba nustatė esant nuosavybės teise priklausančias arba kontroliuojamas subjekto, kuriam taikomos sankcijos, gali kreiptis dėl tokio sprendimo panaikinimo į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą.

el. p. [email protected]

 

tel. (8 5) 271 7480,

(8 5) 271 7482

Užsienio reikalų ministerija

 

Užtikrina tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, kai apribojimai susiję su:

-  karinės įrangos, ginklų embargo kontrole;

- diplomatiniais santykiais ir kitomis politinio ir diplomatinio poveikio priemonėmis.

el. p. [email protected]

tel. (8 5) 236 2444

 

Daugiau informacijos:

https://urm.lt/sankcijos

Susisiekimo ministerija

Užtikrina tarptautinių sankcijų įgyvendinimą susisiekimo sektoriuje, kai apribojimai yra susiję su visų rūšių transporto priemonių judėjimu į Europos Sąjungą arba iš jos bei judėjimu per Europos Sąjungos teritoriją, taip pat su prieiga prie Europos Sąjungos rinkos.

Taip pat užtikrina vienodą tarptautinių sankcijų įgyvendinimo praktiką, kai apribojimai susiję su prekių, paslaugų ir technologijų, susijusių su transporto sektoriais, eksportu ir importu.      

el. p. [email protected]  

 

tel. (8 5) 239 3884,

(8 5) 239 3968           

 

Daugiau informacijos:

https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/sankcijos

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Užtikrina tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, kai apribojimai susiję su:

- eksporto licencijomis, skirtomis dvejopo naudojimo prekėms ir technologijoms eksportuoti;

- eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijomis, skirtomis į bendrąjį karinės įrangos prekių sąrašą įtrauktoms prekėms eksportuoti, importuoti, gabenti tranzitu ir rengiant dėl jų sandorius;

- turizmo paslaugomis; prekių ir paslaugų, kurios nepatenka į kitų kompetentingų institucijų veiklos sritis, eksportu ir importu.

Strateginių prekių kontrolės klausimais kreiptis el. p. [email protected],

tel. 8 706 64 845.

 

Daugiau informacijos:

https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/eksportas/strateginiu-prekiu-kontrole

 

https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/eksportas/informacija-del-eksportuojamos-irangos-ir-prekiu-kontroles-priemus-naujas-sankcijas-rusijai-ir-baltarusijai

Energetikos ministerija

Užtikrina tarptautinių sankcijų įgyvendinimą energetikos sektoriuje, kai apribojimai susiję su investicijomis į energetikos sektorių. Taip pat užtikrina vienodą tarptautinių sankcijų įgyvendinimo praktiką, kai apribojimai susiję su:

- energetikos išteklių importu;

- prekių ir technologijų, reikalingų energetikos ir naftos perdirbimo sektoriams, eksportu.

el. p. [email protected]   

 

tel. (8 5) 203 4696

 

Daugiau informacijos:

https://enmin.lrv.lt/

Migracijos departamentas

Užtikrina apribojimų atvykti į Lietuvos Respubliką ar keliauti per jos teritoriją tranzitu asmenims, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, įgyvendinimą.

el. p. [email protected]

 

tel. 8 707 67000

 

Daugiau informacijos:

https://migracija.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/tarptautines-sankcijos

Muitinės departamentas

Prižiūri, kad muitinės įstaigos atliktų subjektų, kuriems taikomos finansinės sankcijos, į Lietuvos Respubliką iš už Europos Sąjungos muitų teritorijos ribų įvežamų ir už Europos Sąjungos muitų teritorijos ribų išvežamų grynųjų pinigų kontrolę.

Užtikrina vienodą tarptautinių sankcijų įgyvendinimo praktiką, kai apribojimai susiję su prekių importu bei eksportu, taip pat sprendžia prekių klasifikavimo ir kitus su muitinės procedūromis susijusius klausimus.           

el. p. [email protected]

 

tel. (8 5) 266 6111

 

Daugiau informacijos:

https://lrmuitine.lt/

 

Atnaujinimo data: 2023-10-04