Asmenys, pageidaujantys pateikti skundą, pareiškimą, pranešimą ar kitą informaciją apie nusikaltimus, kitus teisės pažeidimus finansų sistemai ir su jais susijusius nusikaltimus, į FNTT gali kreiptis:

  • pasitikėjimo telefonu – (8 5) 271 66 94.

Adresas, darbo laikas

Darbuotojas

Telefonas, el. paštas

Šermukšnių g. 3, Vilnius

pirmadieniais–ketvirtadieniais 7:30–11:30, 12:15–16:30

penktadieniais 7:30–11:30, 12:15–15:15

Vyriausioji specialistė

Brigita Kunėjienė

(8 5) 271 66 94

dokumentas[@]fntt.lt 

Spaustuvininkų g. 7, Kaunas

pirmadieniais–ketvirtadieniais 8:00–12:00, 12:45–17:00

penktadieniais 7:30–12:00, 12:45–15:15

Vyresnioji specialistė

Jurgita Labutienė

(8 707) 63 082

dokumentas.kaunas[@]fntt.lt

Pilies g. 12A, Klaipėda

pirmadieniais–ketvirtadieniais 8:00–12:00, 12:45–17:00

penktadieniais 7:30–12:00, 12:45–15:15

Dokumentų tvarkytoja

Renata Macevičienė

(8 707) 69 927

dokumentas.klaipeda[@]fntt.lt

Varpo g. 29, Šiauliai

pirmadieniais–ketvirtadieniais 8:00–12:00, 12:45–17:00

penktadieniais 7:30–12:00, 12:45–15:15

Dokumentų tvarkytoja

Ingrida Bugienė

(8 707) 69 932

dokumentas.siauliai[@]fntt.lt

A. Smetonos g. 33, Panevėžys

pirmadieniais–ketvirtadieniais 8:00–12:00, 12:45–17:00

penktadieniais 7:30–12:00, 12:45–15:15

Dokumentų tvarkytoja

Alvyra Pakštienė

(8 5) 219 8000

dokumentas.panevezys[@]fntt.lt

Asmenys, norintys palikti prašymą ar skundą ir negalintys atvykti į Finansinių nusikaltimo tyrimo tarnybą  darbo laiku, gali tai padaryti trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 16:30 iki 17:30 val., prieš tai iš anksto suderinę atvykimo laiką telefonu Nr. (8 5) 271 66 94.

Pažymime, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

FNTT teikia šias administracines paslaugas:

Duomenų apie pinigines operacijas ir sandorius/įtartinas pinigines operacijas ir sandorius teikimas

Susipažinimas su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje saugomomis nutrauktomis baudžiamosiomis bylomis ir baudžiamosiomis bylomis, kuriose nutrauktas ikiteisminis tyrimas, ir jose esančių dokumentų kopijų išdavimas

Susipažinimas su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos saugomais archyviniais dokumentais (išskyrus nutrauktas baudžiamąsias bylas ir baudžiamąsias bylas, kuriose nutrauktas ikiteisminis tyrimas) ir šių dokumentų kopijų išdavimas

 

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS ASMENŲ APTARNAVIMĄ

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės

Asmenų aptarnavimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir skundų nagrinėjimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašas

Atnaujinimo data: 2023-10-23