Duomenų apie pinigines operacijas ir sandorius teikimas

AKTUALI INFORMACIJA

Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar įtartinus sandorius bei informacijos apie pinigines operacijas arba sandorius, viršijančius 15 tūkstančių eurų sumą grynaisiais pinigais, pateikimo tvarką reglamentuoja šie teisės aktai:

2017 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 1V-701 dėl įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo ir informacijos apie grynųjų pinigų operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo

2015 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V-129 „Dėl Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, teikimo formų, teikimo schemos ir teikimo formų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“

Informacijos teikėjai, kurie informaciją teikia retai (ne daugiau kaip 10 kartų per metus), gali ją perduoti raštu, faksu arba elektroniniu paštu.

Prieigą prie FNTT informacinės sistemos suteikia įgalioti FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos darbuotojai, gavę pranešimą apie paskirtus darbuotojus ir valdybos narius, kurie organizuotų Įstatyme nustatytų pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir bendradarbiautų su FNTT, arba gavę atskirą prašymą elektroniniu paštu dokumentas[@]fntt.lt ir ppps[@]fntt.lt. 

Norint gauti leidimą prisijungti prie išorinio FNTT duomenų teikimo portalo, paskirti darbuotojai kartu su prašymu/pranešimu turi pateikti savo duomenis: asmens kodą, telefono nr., el. paštą ir informaciją apie atstovaujamą įmonę (pavadinimas, įmonės kodas, įmonės veikla). Apie suteiktą prieigą prie Sistemos pranešama elektroniniu paštu, kuriuo buvo siųsta informacija/prašymas.

Kilus klausimų dėl informacijos teikimo tvarkos, prašome kreiptis į FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybą telefonu Vilniuje 271 6686.

 

Teikdami informaciją apie įtartinas pinigines operacijas ir sandorius, vadovaukitės naujais, galiojančiais, FNTT direktoriaus įsakymu patvirtintais įtartinumo kriterijais.

Pateikite informaciją apie įtartinas pinigines operacijas ir sandorius

Atnaujinimo data: 2024-05-13