Teisės aktai, iš kurių sudarytas kriminalinę žvalgybą reglamentuojančių ir su ja susijusių teisės aktų išmanymo testas

Teisės aktų, iš kurių sudarytas kriminalinę žvalgybą reglamentuojančių ir su ja susijusių teisės aktų išmanymo testas, sąrašas

 1. 2018 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymas XIII-1381.
   
 2. 2002 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikos Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos įstatymas IX-816.
   
 3. 2012 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas XI-2234.
   
 4. 1999 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas VIII-1443.
   
 5. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, patvirtintas 2000 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymu Nr. VIII-1968.
   
 6. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas, patvirtintas 2002 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu Nr. IX-785.
   
 7. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 481.
   
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m vasario 6 d. nutarimas Nr. 108 „Dėl kriminalinės žvalgybos subjektų sąrašo patvirtinimo ir jų kriminalinės žvalgybos masto nustatymo“.
   
 9. Rekomendacijos dėl Kriminalinės žvalgybos įstatymo, Baudžiamojo proceso kodekso normų taikymo ir kriminalinės žvalgybos informacijos panaudojimo baudžiamajame procese, patvirtintos Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. I-383.
   
 10. Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“.
   
 11. Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“.
   
 12. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

Atnaujinimo data: 2023-10-09