Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas

FNTT skelbia 2020 metų Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo ataskaitą PDF.

Rizikos vertinimas buvo atliktas vykdant privalomus tarptautinės Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (FATF) reikalavimus – nustatyti ir suprasti valstybėse esančias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas ir jas mažinti. FATF organizacija yra globali privalomų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo  prevencijos standartų formuotoja.

Rizikos nustatymas, suvokimas ir įvertinimas yra esminis elementas, kuriant valstybei pritaikytas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones – vykdant teisėkūros ir kitas praktines priemones šios rizikos mažinimui. Rizikos nustatymas padeda valstybėms valdyti piniginius ir žmogiškuosius resursus. Atsižvelgdamos į nustatytą rizikos lygį, finansų įstaigos ir kiti subjektai kuria veiksmingesnes savo rizikos valdymo procedūras. Atliktas rizikos vertinimas padeda ir valstybės institucijoms valdyti piniginius ir žmogiškuosius resursus (pvz., mažos rizikos segmentams reiktų mažesnių priežiūros institucijų pajėgų). Daugiau dėmesio turi būti skiriama aukštos rizikos elementams, jiems taikomos priemonės turėtų būti sustiprintos.

Rizikos vertinimas truko ilgiau nei metus, procese dalyvavo valstybės institucijos, tiesiogiai susijusios su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija. Visą rizikos vertinimo procesą kontroliavo Darbo grupė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos veiklai koordinuoti, sudaryta Ministro Pirmininko potvarkiu. Kad rizikos vertinimas būtų atliekamas pagal tarptautiniu mastu pripažintą rizikos vertinimo metodologiją, šiam tikslui į pagalbą buvo pasitelkti nepriklausomi UAB „Deloitte Lietuva“ ir užsienio ekspertai, turintys didelę rizikos vertinimo patirtį.

Planuojama nacionalinį rizikos vertinimą atlikti periodiškai, ne rečiau kaip kas 4 metus.

Screenshot_64.jpg

 

 

Atnaujinimo data: 2023-12-19