DataNumerisPavadinimas

2015-02-09 

 3D-75

LR žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“

2014-12-031K-417LR finansų ministro įsakymas „Dėl finansų ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-115 „Dėl 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos pažeidimų kontrolierių darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“
2014-10-08  1K-316LR finansų ministro įsakymas „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“
2014-08-26 3D-507LR žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“
2014-06-04528LR Vyriausybės nutarimas „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“
2009-05-291K-173LR Finansų ministro įsakymas „Dėl Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“
2008-11-121225LR Vyriausybės nutarimas „Dėl veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“
2007-12-191443LR Vyriausybės nutarimas „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“
2007-10-171139LR Vyriausybės nutarimas „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių patvirtinimo”
2002-05-24747LR Vyriausybės nutarimas „Dėl institucijos, atsakingos už bendradarbiavimą su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), paskyrimo“ 
2001-08-241026LR Vyriausybės nutarimas  „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“
2001-05-31649LR Vyriausybės nutarimas „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo“

 

Atnaujinimo data: 2023-10-23