BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS INSTITUCIJOMIS

Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba, siekdama užkirsti kelią Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų grobstymui, glaudžiai bendradarbiauja su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinę paramą administruojančiomis Lietuvos Respublikos institucijomis, teisėsaugos institucijomis bei mokesčių administratoriais:

Naudingą informaciją apie 2014˜˜–2020 Europos Sąjungos investicijas Lietuvoje galite rasti interneto puslapyje www.esinvesticijos.lt

BENDRADARBIAVIMAS SU TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

2002-05-24 FNTT buvo paskirta institucija, atsakinga už bendradarbiavimą su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), ir nuo tada dalyvauja kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybų (AFCOS) tinklo veikloje.

Atnaujinimo data: 2023-08-24