2001-07-31

953

Dėl finansinių Europos Sąjungos paramos programų lėšų valdymo ir kontrolės tvarkos (aktuali redakcija)

2001-05-31

649

Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo

 Data

Numeris

Pavadinimas

2022-05-25535Dėl Lietuvos Respublikos Tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo
2022-02-0283Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą

2015-08-26

913

Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo pakeitimo

2014-06-04

528

Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą

2008-11-12

1225

Dėl veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo

2008-07-09680

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d. nutarimo Nr.  527 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos disponuojamos informacijos apie kliento operacijas su pinigais teikimo Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2007-12-19

1443

Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo

2007-10-17

1139

Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių patvirtinimo

2002-05-24

747

Dėl institucijos, atsakingos už bendradarbiavimą su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), paskyrimo

2002-04-05

481

Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo

2001-08-24

1026

Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje

 

Atnaujinimo data: 2023-10-17