Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas2022 metai2023 metai
Darbuotojų skaičiusVidutinis mėnesio darbo užmokestis, euraisDarbuotojų skaičiusVidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais
I ketvirtisII ketvirtisIII ketvirtisIV ketvirtis
Statutinių valstybės tarnautojų pareigybės
Direktorius1-1----
Direktoriaus pavaduotojas24183,5524329,154329,154329,154350,85
Valdybos viršininkas63557,0783748,103837,873788,583828,77
Skyriaus viršininkas153110,46153308,363383,043346,323445,42
Vyriausiasis tyrėjas1302623,631362769,172825,032822,372850,72
Vyresnysis tyrėjas502051,66452162,452213,202197,912223,83
Tyrėjas41767,9021881,771881,771881,772011,08
Patarėjas (įstaigos patarėjas)1-2-3673,53673,53673,5
        
Karjeros valstybės tarnautojų  pareigybės
Skyriaus vedėjas92915,4393074,633169,453166,093257,06
Vyriausiasis specialistas732249,24672416,382468,052462,042494,04
Patarėjas52714,8952873,242920,862903,583052,72
        
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybės
Projekto finansininkas1-2--1219,411219,41
Analitikas42339,30102744,992789,092742,642738,72
Vertėjas41780,7831884,341974,861974,862024,40
Dokumentų tvarkytojas121611,89111681,291721,591724,271842,74
Kalbos tvarkytojas1-1----
Vyresnysis pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojas21755,741--- 
Tinklo administratorius1-1----
Duomenų bazių specialistas1-1----
Viešųjų pirkimų specialistas1-1----
Viešųjų ryšių specialistas22657,151----
Skyriaus padėjėjas101576,02131653,811566,651486,761585,06
Pinigų plovimo prevencijos specialistas22600,0722423,952423,952351,252105,41
Pinigų plovimo prevencijos teisės specialistas33013,6943023,203125,783125,783197,17
Personalo specialistas21998,9222102,102086,032086,031986,48
Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistas21824,481----
Psichologas 2 2354,181----
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas1-1----
Kompiuterių sistemų administratorius1-1----
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas1-1----
Transporto specialistas1-1----
Lengvojo automobilio vairuotojas1-2--1707,481612,62
Teisės specialistas22486,2622626,552693,052693,053117,41
Vyresnysis specialistas21783,981----
Profesinių įgūdžių instruktorius1-1----
Kompiuterių sistemų inžinierius--1----

 

Pastaba:

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2000 m. sausio 11 d. įstatymo Nr. VIII-1524 „Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų“ 5 straipsnio 6 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Įsakymas dėl darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo

Pareigūnų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Pareigūnams skiriamų priemokų ir jų dydžių sąrašas

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, skiriamų priemokų ir jų dydžių sąrašas

Pareigybių vertinimo ir pareiginės algos dydžio nustatymo kriterijai

Darbuotojų pareigybių grupių ir lygių (pakopų) struktūra

Skatinimų ir apdovanojimų sąrašas

 

Atnaujinimo data: 2024-02-13