Teisės aktai, ES reglamentai

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMĄ LIETUVOJE:

Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymas

Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas 2022 m. gegužės 25 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 535 ,,Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo

Tinkamo tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srityje priežiūros nurodymai, patvirtinti  FNTT direktoriaus 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-273

 

TIESIOGIAI TAIKOMI ES REGLAMENTAI (RIBOJAMOSIOS PRIEMONĖS RUSIJAI IR BALTARUSIJAI DĖL UKRAINOS)

Konsoliduotas 2014-03-17 Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (individų sąrašai)

Konsoliduotas 2014-07-31 Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (sektorinės)

Konsoliduotas 2006-05-18 Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą (sektorinės)

ES ribojamosios priemonės Iranui

ES ribojamosios priemonės Šiaurės Korėjai

 

Atnaujinimo data: 2023-10-04