INSTITUCIJA, KOORDINUOJANTI TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMĄ

Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo užtikrinimo koordinavimą atlieka Vyriausybės sudaryta Tarptautinių sankcijų koordinavimo komisija (nurodyta Tarptautinių sankcijų įstatyme), kuriai vadovauja užsienio reikalų ministras ar jo įgaliotas asmuo.

Užsienio reikalų ministerija teikia informaciją apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje Europos Sąjungos institucijoms, Jungtinėms Tautoms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, kurių nustatytos tarptautinės sankcijos yra įgyvendinamos.

 

GAIRĖS, REKOMENDACIJOS

Ribojamųjų priemonių veiksmingumo įgyvendinimo geriausia praktika (2018 m. gegužės 4 d. ES Tarybos dokumentas Nr. 8519/18)

2018 m. gegužės 4 d. Tarybos dokumentas Nr. 5664/18: Ribojamųjų priemonių (sankcijų) įgyvendinimo ir vertinimo gairės

2001 m. gruodžio 27 d. bendroji ES Tarybos pozicija dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (2001/931/BUSP)

 

KITOS NAUDINGOS NUORODOS

Naujausia informacija apie Europos Sąjungos priimamus teisės aktus dėl ribojamųjų priemonių, kuriuose galima rasti informacijos apie asmenis, subjektus ir veiklas, kurioms taikomos Europos Sąjungos ribojamosios priemonės, skelbiama EUR-lex portale.

Interaktyviame ES sankcijų žemėlapyje, pasirinkus atitinkamą valstybę, pateikiamos nuorodos į visus ES teisės aktus sankcijų, taikomų pasirinktai valstybei, srityje. Šiuose Europos Sąjungos teisės aktuose taip pat skelbiami subjektų, kuriems taikomos Europos Sąjungos finansinės ribojamosios priemonės, sąrašai.

LR užsienio reikalų ministerija Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras Tarptautinės sankcijos,  informaciniai pranešimai

Europos Komisijos informacinis biuletenis apie procedūras, taikomas humanitarinėms išimtims dėl ES ribojamųjų priemonių (sankcijų)

JT Saugumo Tarybos sankcijosinformaciniai pranešimai

Europos Sąjunga Sankcijos – kaip ir kada ES patvirtina ribojamąsias priemones

Europos Sąjungos Ribojamosios priemonės RusijaiChronologija

Europos Sąjungos Ribojamosios priemonės BaltarusijaiChronologija

FinCEN įspėjimas dėl galimų Rusijos elito, oligarchų ir jų patikėtinių, kuriems taikomos sankcijos, investicijų į JAV komercinį nekilnojamąjį turtą

 

Atnaujinimo data: 2023-10-04