Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešuosius pirkimus pagal įgaliojimą atlieka vidaus reikalų sistemos centrinė perkančioji organizacija – Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus, motyvuotus sprendimus neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis bei paviešintas pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus galima rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) arba Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP).

 

INFORMACIJA APIE FNTT VIEŠUOSIUS PIRKIMUS

Planuojami viešieji pirkimai

Vykdomi viešieji pirkimai

Įvykdyti viešieji pirkimai

Techninių specifikacijų projektai

Ataskaitos apie įvykdytus viešuosiuos pirkimus

 

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS FNTT VIEŠUOSIUS PIRKIMUS

FNTT viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas

FNTT mažos vertės viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje taisyklės

 

Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapis

Atnaujinimo data: 2023-10-25