2024-01-17

FNTT: naujame sankcijų pakete – ribojimai Rusijos piliečiams dalyvauti kriptoturto įmonių valdyme

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), kaip vienintelė institucija, prižiūrinti virtualiųjų valiutų operatorių sektorių, atkreipia dėmesį, kad nuo šių metų sausio 18 dienos įsigalioja 12-ojo Europos Sąjungos (ES) sankcijų paketo vienas iš ribojimų, ypač svarbus virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių (VASP) sektoriui.

ES reglamentas papildytas nuostata, kad draudžiama leisti Rusijos piliečiams ar Rusijoje gyvenantiems fiziniams asmenims tiesiogiai ar netiesiogiai eiti, kontroliuoti ar užimti bet kokias pareigas juridinio asmens, subjekto ar organizacijos, įsteigtų arba įregistruotų pagal valstybės narės teisę ir teikiančių kriptoturto piniginės, sąskaitų tvarkymo ar saugojimo paslaugas, valdymo organuose.

Pasak FNTT direktoriaus pavaduotojo Audriaus Valeikos, šis draudimas netaikomas valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies narės ar Šveicarijos piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės šalyje narėje arba Šveicarijoje.

„FNTT, atlikdama pavestas priežiūros funkcijas ir vertindama rizikas, dar iki priimto naujausio 12 sankcijų paketo, VASP bendroves, kurių vadovai ar naudos gavėjai buvo Rusijos piliečiai ar Rusijoje gyvenantys fiziniai asmenys, vertino kaip labiau rizikingas dėl to, kad tokių bendrovių įsteigimo tikslas galėjo būti tiesiogiai susijęs su sankcionuotų asmenų lėšų saugojimu, perkėlimu ar kitais veiksmais, kuriais siekiama apeiti taikomas sankcijas“, – sako A. Valeika.

Anot jo, VASP patikrinimų metu buvo taip pat žiūrima, kaip minėto sektoriaus bendrovėse veikia tarptautinių finansinių sankcijų užtikrinimo mechanizmai. Atsižvelgdama į įsigaliojusį naujausią draudimą Rusijos piliečiams ir Rusijoje gyvenantiems fiziniams asmenims valdyti ES įsteigtas VASP bendroves, FNTT, tiek šiais metais atlikdama sektorinę VASP analizę, tiek vykdydama priežiūrą, nuodugniai rinks duomenis apie asmenis, valdančius VASP bendroves, ir, nustačiusi įstatymo nesilaikymo atvejų, taikys griežtas poveikio priemones.

FNTT primena, kad tarptautinės sankcijos, nustatytos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijomis ir ES teisės aktais, Lietuvoje įgyvendinamos visa apimtimi ir tiesiogiai.

Siekiant išvengti galimų rizikų, finansų rinkos dalyviams bei kitiems sektoriams rekomenduojama atnaujinti klientų, kurių veikla susijusi su VASP, duomenis apie valdymo organus ir apie asmenis, tiesiogiai ar netiesiogiai einančius, kontroliuojančius ar užimančius bet kokias pareigas juridinio asmens, subjekto ar organizacijos, įsteigtos arba įregistruotos pagal ES valstybės narės teisę ir teikiančių minėtas paslaugas, valdymo organuose.

Nustačius galimus tarptautinių sankcijų pažeidimus, rekomenduojama apie tai informuoti FNTT el. paštu [email protected] arba tinklalapyje nurodytais telefonais.

Dažnai užduodamus klausimus (DUK), susijusius su VASP, galima rasti Tarnybos tinklalapyje.