>
2023-12-21

Lietuvos institucijos įspėja finansų rinkos dalyvius apie išaugusią teroristų finansavimo riziką

Lietuvos bankas ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atkreipia finansų rinkos dalyvių dėmesį į padidėjusią teroristų finansavimo riziką, susijusią su įvykiais Izraelyje ir Gazos ruože.  

„Finansų rinkos dalyviai turi itin atidžiai vertinti su konflikto regionu susijusius mokėjimus, šių paslaugų teikėjus, tarpininkus, pelno nesiekiančias organizacijas ir kriptovaliutų keityklas. Skirtingai nuo pinigų plovimo, teroristų finansavimo atvejais lėšų kilmė gali būti ir iš teisėtų šaltinių, tačiau jos gali būti naudojamos nelegaliems tikslams“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Simonas Krėpšta. 

„Tik kryptingai veikianti, aktualiausias grėsmes bei rizikas valdanti prevencijos sistema gali užkardyti teroristų finasavimą ir pinigų plovimą. Tiek priežiūros institucijos, tiek finansų rinkos dalyviai turi rūpintis, kad ši prevencijos sistema veiktų, todėl dalintis aktualiausia informacija yra ypač svarbu“, – pabrėžia FNTT direktoriaus pavaduotojas Audrius Valeika.

Lietuvos institucijos primena, kad net ir nedidelės pinigų sumos, siunčiamos teroristams, gali padaryti didelę žalą. Dėl to labai svarbu, kad finansų įstaigos išsamiai vertintų šią riziką ir nustačiusios įtartinas operacijas praneštų FNTT. 

Remiantis įvairiais vertinimais, didžiausia teroristinių organizacijų įtaka matoma Libane, Jemene, Irane, Irake, Sirijoje, Egipte ir dalyje kitų Artimųjų Rytų bei Afrikos valstybių. 

„Hamas“ įvardijama teroristine organizacija ir jai taikomos Europos Sąjungos, JAV Užsienio lėšų kontrolės biuro (angl. Office of Foreign Assets Control, OFAC), Jungtinės Karalystės ir kitų valstybių sankcijos. 

Lietuvos bankas ir FNTT pabrėžia, kad mokėjimai į konflikto ar gretimus regionus bei iš jų gali būti susiję su didesne teroristų finansavimo rizika, ir primena finansų rinkos dalyviams, kad:

  • nustatydami kliento ir naudos gavėjo tapatybę, jie turi įvertinti, ar klientas neturi ryšių su valstybėmis, keliančiomis didesnę teroristų finansavimo riziką, kruopščiai tikrinti informaciją, įskaitant ir pasirodžiusią viešuose šaltinuose;
  • stebėdami dalykinius santykius, finansų rinkos dalyviai turi atkreipti dėmesį, ar kliento veikla nekelia įtarimų (ar klientų atliekamos piniginės operacijos, sandoriai nėra susiję su didelės rizikos regionais ar valstybėmis, kuriose aktyviai veikia teroristinės organizacijos, o piniginių operacijų ar sandorių ekonominis pagrindas nėra aiškus); 
  • atlikdami visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą, finansų rinkos dalyviai turi įvertinti riziką, susijusią su jų teikiamų paslaugų, produktų galimu panaudojimu teroristų finansavimo tikslais, ir imtis priemonių šios rizikos valdymui ir užkardymui;
  • atlikdami vidaus kontrolės sistemos elementų vertinimą, finansų rinkos dalyviai turėtų įsivertinti vidaus kontrolės procesų ir priemonių teroristų finansavimo prevencijai efektyvumą, paskirtų žmogiškųjų ir kitų išteklių pakankamumą;
  • pasitelkdami tarpininkus, kitus partnerius, finansų rinkos dalyviai turi užtikrinti, kad trečiosios šalys tinkamai įgyvendins teroristų finansavimo prevencijos priemones. 

Lietuvos bankas ir FNTT finansų rinkos dalyviams teikia išsamias rekomendacijas, susijusias su padidėjusia teroristų finansavimo rizika. Jose išskiriama į ką finansų rinkos dalyviai turėtų atkreipti dėmesį teikdami finansines paslaugas. Rekomendacijas rasite čia.