2024-04-17

Atnaujintas Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų atpažinimo kriterijų sąrašas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atnaujino Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašą, kuris įsigalios 2024 m. gegužės 1 dieną. Susipažinti galima čia. 

Kriterijų sąrašas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, yra skirtas finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams, įgyvendinantiems pinigų plovimo prevencijos priemones.

Kriterijų sąrašas atnaujintas atsižvelgiant į gaunamų pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pobūdį ir turinį, tarptautinių organizacijų rekomendacijas, konkrečių sektorių verslo modelių ar produktų specifiką bei užsienio partnerių teikiamus duomenis. Vertinant galimus įtartinumo kriterijus taip pat bendradarbiauta su kompetentingomis valstybės institucijomis, finansų rinkos dalyviais, kitų įpareigotųjų subjektų ir jų veiklą prižiūrinčių įstaigų atstovais.

Kriterijų taikymas yra svarbi priemonė tiek finansų įstaigoms, tiek kitiems įpareigotiesiems subjektams įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, kovojant su finansiniais nusikaltimais, stebint klientų pinigines operacijas ar sandorius, nustatant galimas įtartinas pinigines operacijas ar sandorius, apie kuriuos privaloma pranešti FNTT.

Tarnyba dėkoja už pateiktus pasiūlymus ir ateityje tikisi konstruktyvaus bendradarbiavimo dėl šių kriterijų sąrašo atnaujinimo.

Taip pat atnaujintas Svarbių viešųjų pareigų Lietuvos Respublikoje sąrašas. Susipažinti čia.